Nasi nowi klienci

Dla referencji podajemy chronologicznie wybrane firmy, które zostały naszymi klientami. To zestawienie nie jest kompletne, służy do stworzenia wyobraźni o typach firm, którym oferujemy nasze usługi.

Nasi nowi klienci

Oblicz cenęChętnie przyślemy propozycję ceny, stworzonej na Twoją miarę.

Zapytania

Jeżeli mają Państwo pytanie do naszej poradni, prosimy o wykorzystanie dołączonego formularza kontaktowego:

Poradna: Często kładzione zapytania


Jak praktycznie funkcjonuje podział pracy i odpowiedzialności pomiędzy klientem i firmą księgową?

Możliwości współpracy są naprawdę szerokie. Od najłatwiejszych sytuacji, kiedy klient ma tylko wgląd do informacji o stanie firmy, poprzez możliwość samodzielnego wystawiania tylko faktur sprzedaży aż po sytuację, kiedy klient wpisuje także faktury zakupu, prowadzi magazyn, automatycznie wczytuje wyciągi bankowe, a firma księgowa zajmuje się wprowadzaniem trudniejszych operacji i poprawnym zaksięgowaniem.

Czym różni się ten sposób od innych rozwiązań?

Największą korzyścią tego rozwiązania jest to, że mają Państwo wszystkie informacje potrzebne do zarządzania firmy w jednym miejscu a równocześnie są połączone z księgowością. Niemuszą Państwo zajmować się tym, jak co zaksięgować, ale mogą Państwo obserwować wszystkie informacje ważne dla efektywnego chodu firmy, tzn. należności, zobowiązania, zapasy itd., i tych informacji nie trzeba już przekazywać księgowej, ponieważ są już wprowadzone do systemu. Odpada w ten sposób czasami przewlekła i czasochłonna komunikacja pomiędzy pracownikami firmy i księgową, nie uwzględniając tego, że odpada podwójne sporządzanie informacji.

Można się w ten sposób podłączyć z większej ilości miejsc?

Tak, można w ten sposób efektywnie połączyć różne oddziały firmy albo sklepy.

Jakie oprogramowanie jest potrzebne, by można korzystać z usług on-line księgowości?

Nie jest potrzebne żadne specialne oprogramowanie, wystarczy komputer wyposażony w system operacyjny, który jest podłączony do internetu.

W jaki sposób funkcjonuje to od strony technicznej?

Za pomocą instalacji do Państwa komputera VPN podłączenia, które jest częścią Windows, zostanie utworzony chroniony tunel poprzez internet. Na podstawie przez nas podanej nazwy użytkownika i hasła będzie można za pomocą pulpitu zdalnego podłączyć się do naszego serwera i pracować tak, jak na swym komputerze.